W sprawie:
Uchwała nr XIX/150/2020 RM w Słubicach w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/398/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/150/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia