W sprawie:
przyjęcia "Programu Ochorny Środowiska dla Gminy Słubice na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2027"

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/148/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia