W sprawie:
uchwalenia "Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2023" będących w posiadaniu Zakładu Uslug Wodno-Ścikowych Sp. z o.o.

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/147/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia