W sprawie:
zmiany uchwały Nr XLII/327/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 maja 2013 r.l w sprawie wysokści stawek za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/146/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego