W sprawie:
określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Słubice w roku szkolnym 2019/2020

Data uchwały:
2020-02-27

Numer uchwały:
XIX/144/2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego