w sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach