Zarządzenie w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa ochrony ludności