Zarządzenie w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych