Zarządzenie w zakresie kultury sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji