Zarządzenie w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocji i organizacji