Zarządzenie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym