w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do ustanawiania rodziny wspierającej i zawierania i rozwiązywania umów w tym zakresie