w sprawie zmiany statusu pomieszczenia tymczasowego