w sprawie powołania zespołu do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020 – 2030