W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2006

Data uchwały:
2007-04-25

Numer uchwały:
VI/46/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-25