w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Słubice miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych