BURMISTRZ SŁUBIC
ogłasza przeprowadzenie Konsultacji Społecznych
w dniach od 31. 01.2020r. do  21.02.2020r.