w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2018 Burmistrza Słubic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako organu opiniodawczego ds. gospodarki zasobami lokalowymi na terenie Gminy Słubice