Wzór oferty na realizację zadania w trybie art. 19a