Ogłoszenie otwartego konkursu ofert "Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz ratownictwo i ochrona ludności"