W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2020 rok

Data uchwały:
2019-12-19

Numer uchwały:
XVIII/141/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia