w sprawie zmiany informacji o ostatecznych kwotach