w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w spółce prawa handlowego - Zakładzie Usług Wodno – Ściekowych Sp. z o.o. w Słubicach