W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu o innym przeznaczeniu stanowiącyego własność Gminy Słubice na czas nieoznaczony i odstapienie od przetargowego trybu jej zawarcia

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/133/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia