W sprawie:
ustalenia Regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Słubicach

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/124/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego