W sprawie:
Uchwała nr XVI/122/2019 RM w Słubicach w sprawie przyjęcia Programu Współparcy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2023

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/122/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
PO upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuslkiego