W sprawie:
zasad, trybu przyznawania i pozbawiania nagród, stypendiów sportowych i wyróżnień za osiągnięcia sportowe

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
XVI/123/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego