w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słubicach