w sprawie ogłoszenia wykazu pomieszczenia stanowiącego zasób Gminy Słubice, przeznaczonego do oddania w użyczenie na okres do 3 lat