w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 204/2016 Burmistrza Słubic z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Słubice