w sprawie zmiany informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych gminy Słubice oraz wysokości dotacji na rok 2019