w sprawie ogłoszenia aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, statystycznej liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Słubice na 2019 rok