W sprawie:
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz ustalenia warunków i sposobów ich przyznawania, korzystającym z opieki zdrowotnej nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach

Data uchwały:
2007-06-27

Numer uchwały:
VII/60/07

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2007-06-27