W sprawie:
przystąpienia do sporzadzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Słubice

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XV/118/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia