W sprawie:
zmienającej uchwałę Nr XIX/170/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w tramsporcie drogowym, których właścicielm jest Gmina Słubice

Data uchwały:
2019-10-24

Numer uchwały:
XV/117/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ndia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego