Petycja w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla placówek oświatowych oraz obiektów sportowo - rekreacyjnych w Słubicach.

Treść petycji: załączony plik

Data wpływau: 07.10.2019 r.

Sposób załatwienia petycji: odpowiedź na petycję - załączony plik.