w sprawie zmiany zarządzenia nr 67/2017 Burmistrza Słubic z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do oddania w najem na okres 3 lat