W sprawie:
szczegółowych warunków udzielania Nagrody Burmistrza Słubic oraz Styoendium Burmistrza Słubic w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Data uchwały:
2019-09-26

Numer uchwały:
XIV/106/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego