Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie podziału Gminy Słubice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych