W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prztestrzennego obszarów położonych w obrębie Kostrzyńsko -Słubickiej Specjalnej SAtrefy Ekonomicznej w Słubicach

Data uchwały:
2019-08-29

Numer uchwały:
XIII/102/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego