W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dostąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia

Data uchwały:
2019-08-29

Numer uchwały:
XIII/95/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia