W sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXVI/233/2018 Rady Miejskiej w Słubicahc z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opłaty targowej w Gminie Słubice

Data uchwały:
2019-08-29

Numer uchwały:
XIII/92/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego