w sprawie składania propozycji do projektu budżetu gminy Słubice na 2020 rok