w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 135/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wydzielenia z mieszkalnego zasobu Gminy Słubice lokali przeznaczonych na mieszkania chronione