o zmianie zarządzenia w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń rodzinnych i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach pod nieobecność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej