W sprawie:
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za 2018 rok

Data uchwały:
2019-06-27

Numer uchwały:
XI/77/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia