W sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Słubice za rok 2018

Data uchwały:
2019-06-27

Numer uchwały:
XI/76/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia