Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Agata Kułaga - inspektor ds. ochrony środowiska 
Alicja Cieślak - kierownik USC, naczelnik Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich   
Danuta Kosteszyn - inspektor w Ośrodku Pomocy Społecznej - po powierzeniu stanowiska
Dorota Trafna -kierownik referatu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej-po powierzeniu stanowiska.                                                        

 Barbara Banaśkiewicz - naczelnik Wydziału Społeczno - Administracyjnynego
Bartosz Sianożęcki - naczelnik Wydziału Inwestycji i Ochrony Środowiska
Jagoda Sadowska - referent ds. ochrony środowiska
Jolanta Codogni - naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury
Marek Żurek - zastępca naczelnik Wydziału Inwestycji, i Ochrony Środowiska.
Krzysztof Rogodziński - podinspektor ds. drogownictwa 
Magdalena Ujejska - zastępca kieronika USC   
Manuela Żelek - zastępca kieronika USC
Marcin Wołowicz - naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych 
Roman Filonczuk - kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Tomasz Horbacz - zastępca naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami i Architektury

Robert Słodownik -referent ds. ochrony środowiska