Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Joanna Mroczkowska - dyrektor Żłobka Samorządowego "Bajka"  
Jadwiga Grabowska - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1  
Małgorzata Tomala - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2  
Kamila Łopusiewicz - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3  
Renata Cembrowicz - dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 4
Arkadiusz Kokociński - dyrektor Szkoły Podstawowej w Kunowicach  
Teresa Wieczorek-Kudryk - dyrektor Szkoły Podstawowej w Golicach  
Barbara Udziela - p.o dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1  
Małgorzata Kamińska - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2  
Hanna Wróbel - dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
Aurelia Wolny - dyrektor Gimnazjum nr 1  
Danuta Nowak - dyrektor Publicznego Gimnazjum Nr 2
Monika Cichecki- kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej  
Agnieszka Mińska - dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy  
Jolanta Skręty - dyrektor Zespołu Administracyjnego Oświaty  
Krzysztof Radkiewicz - dyrektor Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym  
Tomasz Pilarski - dyrektor SMOK