Oświadczenia majątkowe następujących osób:

Kazimierz Góra - prezes zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o. o. w Słubicach   
Zbigniew Sawicki - prezes zarządu Słubickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o. o. w Słubicach  
Artur Smoleński - prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Słubicach